Social Media Newsroom
Print pageSend page

Alle informatie over onze online-activiteiten is hier compact en overzichtelijk weergegeven.

Via één van de communicatiekanalen kunt u contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om uw mening te geven over ons bedrijf of om ons over uw ervaringen met producten en merken van Saint-Gobain te vertellen.

De Saint-Gobain Groep en vele van haar dochtermaatschappijen zijn in sociale netwerken vertegenwoordigd. Via deze sociale netwerken presenteren wij de Saint-Gobain Groep alsmede de verschillende merken, producten en diensten. Eenieder die zich op het internet begeeft, moet zich bewust zijn van het feit dat hetgeen hij of zij schrijft of zegt, altijd sporen achterlaat. Met name onze medewerkers bieden wij met deze Social Media Guidelines een richtlijn voor de sociale netwerken.