Productieprocessen
Print pageSend page

Reductie van de emissies

De Saint-Gobain Groep streeft er voortdurend naar om processen op dergelijke wijze te optimaliseren dat CO2-emissies worden gereduceerd. Het CO2-aandeel van de gehele Groep bedraagt 0,3% van de totale emissie in Europa. Enkele bedrijven van de Groep hebben op eigen initiatief een CO2-balans laten opstellen op basis waarvan verdere maatregelen ter optimalisatie kunnen worden ontwikkeld. Een verdere CO2-reductie bereiken wij door de ruimtelijke nabijheid van onze productielocaties, magazijnen en klanten. Ons efficiënte en bewuste inkoopbeleid is erop gericht om zinloos, zogenaamd “transport-CO2” te voorkomen. Ook wat onze kantoorruimtes betreft hanteren wij ambitieuze doelstellingen. Tot 2040 wil de Saint-Gobain Groep in het kader van het Care4-programma het gehele energieverbruik en de emissie van broeikasgassen tot een kwart terugbrengen.

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Vele machines moeten met water worden gekoeld. Bij Saint-Gobain werken wij met gesloten kringlopen, zodat hetzelfde water telkens opnieuw kan worden gebruikt.

Met name wat betreft de inkoop van hout neemt de Saint-Gobain Groep strikte eisen en regels in acht. Als er ook maar de geringste twijfel over de herkomst van een boom of de wijze van kappen bestaat, gaat de aankoop niet door. Alleen op deze wijze kan het duurzame behoud van de belangrijke natuurlijke hulpbronnen op deze aarde worden gewaarborgd. Tot 2013 zal de Saint-Gobain Environmental Policy wereldwijd op alle locaties worden omgezet.
 

Reductie van afval en bevordering van recycling

De drie belangrijkste materialen die de Saint-Gobain Groep verwerkt, zijn glas, staal en gips. Het voordeel van deze materialen is dat ze eindeloos en zonder enig verlies van kwaliteit telkens opnieuw worden gebruikt.

Zo smelten wij tot 80% van alle glasscherven voor het vervaardigen van nieuw glas en 100% ijzerschroot voor de productie van nieuw gietijzer. Door de optimalisatie van de recycling in het productieproces gebruiken wij minder grondstoffen en produceren wij minder afval.

Ons doel is een afvalpercentage van 0%.
 

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu