Research & Development
Print pageSend page

INNOVATIE BIJ SAINT-GOBAIN

Onderzoek en ontwikkeling staan in het middelpunt van de strategie van Saint-Gobain. De onderzoeksdoelstellingen bestaan uit de ontwikkeling van baanbrekende innovaties alsmede de voortdurende verbetering van de producten, processen en diensten van Saint-Gobain. In dit verband spelen transparantie naar buiten toe en een versterkte klantgerichtheid een belangrijke rol.

De voortdurende maatregelen van de bedrijfsgroep voor de ontwikkeling van haar innovatiecultuur werpen vruchten af:
 

SAINT-GOBAIN BEHOORT VOOR DE VIERDE KEER ACHTEREEN TOT DE 100 MEEST INNOVATIEVE BEDRIJVEN TER WERELD

De Saint-Gobain-groep wordt samen met zes andere grote Franse bedrijfsgroepen en onderzoeksinstellingen opnieuw opgenomen in de lijst van de 100 meest innovatieve bedrijven ter wereld. Na de Verenigde Staten en Japan bereikt Frankrijk hiermee de derde plaats in de ranking van de meest innovatieve landen ter wereld.

"Deze onderscheiding is een erkenning van de kwaliteit en het belang van ons innovatieve beleid. Innovatie is een belangrijke pijler van de Saint-Gobain-strategie.” Pierre-André de Chalendar, voorzitter en CEO van de Saint-Gobain Groep.
 

Het Thomson Reuters Top 100 Global Innovators-programma identificeert ieder jaar de 100 meest innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen ter wereld.

De selectie is gebaseerd op vier criteria: het aantal patenten, het succespercentage van de patentaanvragen, de internationale oriëntatie van het patentportfolio en de invloed van het patent op de berichtgeving over het onderwerp in de vakpers.
 

ONTWIKKELING VAN EEN ECO-INNOVATIECULTUUR

Maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van de klimaatbescherming en het behoud van natuurlijke hulpbronnen stellen vele bedrijven voor een uitdaging. Naast het eco-label voor producten en het afvalmanagement in de productie heeft Saint-Gobain de eco-innovatie als derde prioriteit gesteld.

Door de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen moet de eco-innovatie belangrijke voordelen voor de klant opleveren, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de belasting van het milieu door gebouwen en infrastructuur gedurende de gehele levensduur wordt verlaagd.

Sinds medio 2012 biedt Saint-Gobain speciale trainingsprogramma’s aan voor alle activiteiten en markten van de groep. Op deze wijze worden alle managers en medewerkers geschoold in de integratie van de eco-innovatie in de bestaande innovatieprocessen. Deze trainingen zijn in 2013 voorgezet en zullen in de komende jaren verder worden uitgebreid.
 

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu